నోటీసులు

నోటీసులు

 • ¿Cuánto sabe sobre los cables ópticos de alimentación de uso común?(పార్ట్ 3)

  ¿Cuánto sabe sobre los cables ópticos de alimentación de uso común?(పార్ట్ 3)

  1.Paquete de cable óptico aéreo sin metal AD-Lash (కేబుల్ అమర్రాడో కంప్లీటమెంట్ డైలెక్ట్రికో) y కేబుల్ óptico de bobinado sin metal ఎల్ కేబుల్ óptico GWWOP (GroundWireWrappedOpticalFiberCable) ఒక అయోనికల్ డెమోకాల్ డెలివరీ కాన్ఫిగరేషన్ ...
  ఇంకా చదవండి
 • ¿Cuánto sabe sobre los cables ópticos de alimentación de uso común?(పార్ట్ 2)

  ¿Cuánto sabe sobre los cables ópticos de alimentación de uso común?(పార్ట్ 2)

  1.కేబుల్ డి టియెర్రా కంప్యూస్టో డి ఫైబ్రా OPGW లాస్ ప్రొడక్టోస్ OPGW ఇంటిగ్రన్ లాస్ ఫన్షియోన్స్ డి కేబుల్ ఎ టియెర్రా వై కమ్యూనికేషన్ óptica, y సే యుటిలిజాన్ ప్రిన్సిపల్‌మెంట్ పారా లీనియాస్ డి కమ్యూనికేషన్ డి న్యువోస్ సిటిమాస్ డి ట్రాన్స్‌ఫార్మెన్స్ డి 5 ఉసర్ పారా రీమ్...
  ఇంకా చదవండి
 • ¿Cuánto sabe sobre los cables ópticos de alimentación de uso común?(పార్ట్ 1)

  ¿Cuánto sabe sobre los cables ópticos de alimentación de uso común?(పార్ట్ 1)

  1.కేబుల్ óptico ignífugo no metálico GYFTZY Estrictamente hablando, el cable óptico ignífugo no metálico GYFTZY (పోర్ లో జనరల్, ఎల్ కేబుల్ óptico de alimentación అడాప్టా ఎల్ టిపో ట్రన్జాడో ఎన్ కెపాస్టబుల్ ట్రన్జాడో ఎన్ కెపాస్టబుల్ óticoకానీ కువాండో న్యూస్ట్రా లీనియా డి...
  ఇంకా చదవండి
 • 7 రేజోన్‌లు పారా ఎలిగిర్ ఫిబ్రా ఆప్టికా ఎన్ లుగర్ డి కేబుల్ డి కోబ్రే

  7 రేజోన్‌లు పారా ఎలిగిర్ ఫిబ్రా ఆప్టికా ఎన్ లుగర్ డి కేబుల్ డి కోబ్రే

  1. వెలోసిడాడ్ లాస్ కేబుల్స్ డి ఫిబ్రా ఆప్టికా సూపర్న్ అల్ కోబ్రే ఎన్ ఈ డిపార్టమెంటో, y ni siquiera está cerca.లాస్ కేబుల్స్ డి ఫిబ్రా ఆప్టికా ఎస్టాన్ హెకోస్ డి డిమినుటోస్ హిలోస్ డి విడ్రియో, కాడా యునో డెల్ టామనో డి అన్ కాబెల్లో హ్యూమనో, వై యుసన్ పల్సోస్ డి లుజ్.పోర్ లో టాంటో, ప్యూడెన్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఉనా గ్రాన్ కాంటిడాడ్ డి డాట్...
  ఇంకా చదవండి
 • లాస్ యుసోస్ కోటిడియానోస్ డి లా ఫిబ్రా ఆప్టికా

  లాస్ యుసోస్ కోటిడియానోస్ డి లా ఫిబ్రా ఆప్టికా

  కనెక్టివిడాడ్ ఎ ఇంటర్నెట్ లాస్ కేబుల్స్ డి ఫైబ్రా ఆప్టికా టైనెన్ ఉనా వెంటాజా సిగ్నిఫికేటివా సోబ్రే లాస్ కేబుల్స్ డి కోబ్రే ఎన్ టెర్మినోస్ డి కనెక్టివిడాడ్ ఎ ఇంటర్నెట్.లా ఫిబ్రా ఆప్టికా ప్యూడె ట్రాన్స్పోర్టార్ ఉనా క్యాంటిడాడ్ ముచ్టో మేయర్ డి డాటోస్ ఎ వెలోసిడేడ్స్ ముచ్టో మాస్ ఆల్టాస్;డెబిడో ఎ ఎస్టో, సన్ నెసెసరియోస్ పారా యూనా కన్ఎక్సియోన్ ...
  ఇంకా చదవండి
 • కేబుల్స్ డి ఫైబ్రా ఆప్టికా సమస్యల పరిష్కారం

  కేబుల్స్ డి ఫైబ్రా ఆప్టికా సమస్యల పరిష్కారం

  ఇన్స్పెక్సియోన్ డి కేబుల్స్ ఇన్స్పెక్సియోన్ ఎల్ కేబుల్ డి ఫిబ్రా ఆప్టికా సిగుయిఎండోలో ఎ లో లార్గో డి సు లాంగిట్యూడ్.బస్క్ డోబ్లెసెస్ ఎన్ ఎల్ కేబుల్, క్యూ అబ్స్ట్రూయెన్ లాస్ ఫిబ్రాస్ ఆప్టికాస్ డెల్ కేబుల్.ఎండెరెస్ సువేమెంటే క్యూల్క్వియర్ డోబ్లెజ్ ఇన్నెసెసరియా.రిటైర్ క్యూల్క్వియర్ ఆబ్జెటో క్యూ ఈస్టే ఎన్సిమా ఓ క్యూ ఎజెర్జా ప్రెసియోన్ సోబ్రే ఎల్ కేబుల్....
  ఇంకా చదవండి
 • ¿Qué es la fibra G.654E?

  ¿Qué es la fibra G.654E?

  ఎన్ లాస్ అల్టిమోస్ అనోస్, సె హా యుటిలిజాడో అన్ న్యూవో టిపో డి ఫిబ్రా ఆప్టికా జి.654ఇ ఎన్ అల్గునాస్ లినియాస్ ట్రోన్కేల్స్ డి లార్గా డిస్టాన్సియా వై హా లోగ్రాడో బ్యూనోస్ రిజల్ట్‌డాస్.ఎంటోన్సెస్, ¿que es la fibra optica G.654E?¿La fibra G.654E reemplazará a la fibra సాంప్రదాయ G.652D?ఎ మీడియాడోస్ డి లా డెకాడా డి 1980, పారా కమ్...
  ఇంకా చదవండి
 • అల్ రియలిజర్ ఎల్ కేబ్లేడో, ¿బాజో క్యూ సర్కన్‌స్టాన్సియాస్ సే డెబె ఉసర్ ఉనా ఫైబ్రా మోనోమోడో వై బాజో క్యూ సర్కన్‌స్టాన్సియాస్ సే డెబే యూసర్ ఉనా ఫైబ్రా మల్టీమోడో?

  అల్ రియలిజర్ ఎల్ కేబ్లేడో, ¿బాజో క్యూ సర్కన్‌స్టాన్సియాస్ సే డెబె ఉసర్ ఉనా ఫైబ్రా మోనోమోడో వై బాజో క్యూ సర్కన్‌స్టాన్సియాస్ సే డెబే యూసర్ ఉనా ఫైబ్రా మల్టీమోడో?

  1. Fibra multimodo Cuando el tamaño geometrico de la fibra (principalmente el diámetro del núcleo d1) es muto మేయర్ que la longitud de onda de la luz (alrededor de 1 µm), habrá docenas de lacientos de lacientos.లాస్ డిఫరెంట్స్ మోడ్స్ డి ప్రొపగాషన్ టైనెన్ డిఫరెంట్స్ వి...
  ఇంకా చదవండి
 • ¿Puede la fibra optica sustituir a los cables de red?

  ¿Puede la fibra optica sustituir a los cables de red?

  లా బటాల్లా ఎంట్రీ లా ఫిబ్రా ఆప్టికా వై లాస్ కేబుల్స్ డి కోబ్రే లెవా మాస్ డి ఉనా డెకాడా.హోయ్ ఎన్ డియా, కాన్ లా కంటిన్యూయా అపారిసియోన్ డి న్యూవోస్ సర్వీసియోస్ కోమో లా కంప్యూటాసియోన్ ఎన్ లా న్యూబ్ వై 5 జి, లా ఎస్కలా డి లాస్ సెంట్రోస్ డి డాటోస్ కంటిన్యూ ఎక్స్‌పాండియెండోస్, వై సు ఆర్కిటెక్చురా వై కేబుల్‌డో సె వుల్వెన్స్ కాడా...
  ఇంకా చదవండి
 • మెర్కాడో గ్లోబల్ డెల్ సిస్టెమా డి కనెక్టివిడాడ్ డి ఫైబ్రా ఆప్టికా 2022-2027 ఎనాలిసిస్ డెటల్లాడో వై ఎస్ట్రాటేజియాస్ డి క్రెసిమియంటో

  మెర్కాడో గ్లోబల్ డెల్ సిస్టెమా డి కనెక్టివిడాడ్ డి ఫైబ్రా ఆప్టికా 2022-2027 ఎనాలిసిస్ డెటల్లాడో వై ఎస్ట్రాటేజియాస్ డి క్రెసిమియంటో

  ఎన్ ఎల్ అల్టిమో ఇన్ఫర్మే అగ్రెగాడో సె ప్రొపోర్సియోన్ అన్ అనాలిసిస్ డెల్ మెర్కాడో గ్లోబల్ సిస్టమ్ డి కాన్క్టివిడాడ్ డి ఫిబ్ర ఆప్టికా క్యూ సె సెంట్రా ప్రిన్సిపల్‌మెంట్ ఎన్ లాస్ టెండెన్సియాస్ డెల్ మెర్కాడో, ఎల్ ఎస్పెక్ట్రో డి డిమాండ య్ లాస్ పెర్స్పెక్టివాస్ ఫ్యూటురాస్ డెస్టకో ప్రోస్పెక్టివాస్ డెస్టకో ప్రొస్పెక్టివాస్ డి.మెటోడోలాజియాస్ క్లావ్...
  ఇంకా చదవండి
 • ¿Cómo se perfila 2023 para el mercado de fibra óptica de America Latina?

  ¿Cómo se perfila 2023 para el mercado de fibra óptica de America Latina?

  ఎల్ మెర్కాడో లాటినోఅమెరికానో డి ఫిబ్రా ఆప్టికా పారేస్ ఎస్టార్ లిస్టో పారా ఎక్స్‌పెరిమెంటర్ అన్ క్రెసిమియంటో డినామికో డ్యూరాంటె లాస్ ప్రాక్సిమోస్ క్యూట్రో ఓ సింకో అనోస్.Se espera que las inversiones en fibra óptica aumenten este año luego de un turbulento 2022 en el que los planes de las empresas de telecomunicaciones...
  ఇంకా చదవండి
 • ¿కోనోసెస్ లాస్ కాజాస్ డి ఎంపాల్మే డి ఫిబ్రా ఆప్టికా?¿Cuál es la función de la caja de conexiones del cable óptico?

  ¿కోనోసెస్ లాస్ కాజాస్ డి ఎంపాల్మే డి ఫిబ్రా ఆప్టికా?¿Cuál es la función de la caja de conexiones del cable óptico?

  ఎల్ సియర్ డి ఎంపాల్మే డి కేబుల్ ఓప్టికో ఎస్ అన్ ప్రొడక్టో డి మాంటెనిమియంటో డి ఎంపాల్మే డి కేబుల్ ఓప్టికో యాంప్లియమెంటే యుటిలిజాడో.సు సెగురిడాడ్ కాంట్రా ఇన్సెండియోస్ హా సిడో అప్రోబాడా పోర్ ఎల్ ఎస్టాండర్ ఇంటర్నేషనల్ UL, y puede instalarse bajo tierra, líneas aéreas, entradas de edificios or sitios verticales, etc. ఎల్...
  ఇంకా చదవండి

ఎన్వియానోస్ టు సమాచారం:

X
 • మిస్టర్ హెరీ

  Email:sales11@aixton.com

  ఫోన్/Wechat/Whatsapp:+8618123897029

  Skype:sales09@aixton.com

 • మిస్టర్ జేమ్స్

  Email:sales05@aixton.com

  ఫోన్/Wechat/Whatsapp:+8618566291592

  స్కైప్: aixton05

ఎన్వియానోస్ టు సమాచారం:

Whatsapp
ఒక ఇమెయిల్ పంపండి
//