ఉత్పత్తి యొక్క సర్టిఫికేట్

ఉత్పత్తి యొక్క సర్టిఫికేట్

సర్టిఫికేట్ CE డి కేబుల్ టెలిఫోనికో
సర్టిఫికేడో CE డి సియర్ డి ఫిబ్రా
Certificado CE de gabinete de red
సర్టిఫికేడో CE డెల్ కనెక్టర్ Rj45
Certificado FCC డి కేబుల్ కోక్సియల్
Certificado FCC డి కేబుల్ డి కోనెక్సియోన్ డి ఫైబ్రా
Certificado FCC డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా ఎక్స్టీరియర్
సర్టిఫికేడో FCC డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా ఇంటీరియర్
సర్టిఫికేట్ FCC డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా OPGW
సర్టిఫికేడో FCC డెల్ కనెక్టర్ Rj45
కేబుల్ టెలిఫోనికో సర్టిఫికేడో FCC
సర్టిఫికేట్ CE డి కేబుల్ డి కోనెక్సియోన్ డి ఫైబ్రా
సర్టిఫికేట్ FCC కేబుల్ LAN
సర్టిఫికేట్ ROHS డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా ఎక్స్టీరియర్
కేబుల్ టెలిఫోనికో సర్టిఫికేట్ ROHS
సర్టిఫికేడో CE డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా ఎక్స్టీరియర్
సర్టిఫికేడో FCC డి సియర్ డి ఫిబ్రా
సర్టిఫికేట్ ROHS డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా ఇంటీరియర్
సర్టిఫికేషన్ UL
సర్టిఫికేడో CE డి కేబుల్ డి ఫైబ్రా ఇంటీరియర్
సర్టిఫికేట్ FCC డి గాబినెట్ డి రెడ్
Certificado ROHS డెల్ కేబుల్ LAN
Certificado CE డి కేబుల్ కోక్సియల్

ఎన్వియానోస్ టు సమాచారం:

X
 • మిస్టర్ హెరీ

  Email:sales11@aixton.com

  ఫోన్/Wechat/Whatsapp:+8618123897029

  Skype:sales09@aixton.com

 • మిస్టర్ జేమ్స్

  Email:sales05@aixton.com

  ఫోన్/Wechat/Whatsapp:+8618566291592

  స్కైప్: aixton05

ఎన్వియానోస్ టు సమాచారం:

Whatsapp
ఒక ఇమెయిల్ పంపండి
//